Min produkt har gått sönder, vad gör jag?

Steg 1 - Undersök varan
Läs först noggrant bruksanvisningen för att försöka få igång din produkt. Om du ändå inte får produkten att fungera är det troligt att du behöver kontakta märkessupporten.

Steg 2 - Ring leverantörens support eller besök deras hemsida
När du har konstaterat att din produkt är trasig, försök i första hand ringa märkesleverantörens supportnummer eller gå in på deras hemsida. Där finns ofta mycket bra information som kan avhjälpa handhavande- och installationsfel.

Steg 3 - Inlämning av icke fungerande produkt hos serviceombud
Om din produkt ändå inte fungerar som den ska har du tre alternativ;
1) Kom in direkt till någon av våra Assistverkstäder med din trasiga produkt.
Ingen tidsbokning behövs. Vi har öppet alla vardagar. För öppettider och vägbeskrivning ring till vårt växeltelefonnummer, 013-356250.
2) Du kan även gå till ditt inköpsställe med din trasiga produkt, så hjälper de dig på plats, för att sedan sända produkten till Assist.
3) Om du inte har möjlighet att själv komma med din trasiga produkt, kan du boka hämtservice antingen via vår hemsida, under fliken "Boka hemservice" eller ringa till vår växel och boka hämtservice.

OBS, Glöm ej att ta med inköpskvittot, sladdar och alla tillbehör till apparaten när du lämnar in den.


Reklamation/Service av trasig produkt
De flesta återförsäljare i branschen lämnar ett eller två års garanti men konsumenten kan ha möjlighet att reklamera en trasig produkt ända upp till tre år efter inköpsdatum, men har då en större bevisbörda gentemot säljaren. Mer information om detta kan du få av den säljare som du köpte din produkt av, eller gå in på Konsumentverkets hemsida.

Slitage, felaktigt användande m.m.
Du skall vara uppmärksam på, att garanti/reklamationsrätt inte gäller om det är ett fel som beror på slitage (t ex laserpickup), felaktigt användande (t ex om bruksanvisningen inte följts) eller yttre påverkan (t ex åsknedslag, sand och brand). Vid dessa tillfällen skall du själv stå för omkostnaden för en eventuell reparation. Observera att du debiteras en undersökningsavgift om det visar sig att det är ett handhavandefel.

Olika service och reparationstyper

Garantireparation och reklamationsrätt
I de fall där detta åberopas skall reparationen utföras av en auktoriserad verkstad. Assist utför sådan service på de flesta på marknaden förekommande märken - se auktorisationer.


Försäkringsreparation.
Försäkring tecknas oftast i samband med köp av en produkt och omfattar vanligtvis detsamma som garantin gör fast under en längre tid. Ibland kan försäkringen även täcka otursskador som tapp eller fuktskador. Undantag finns - se era försäkringsvillkor.


Reparationer som omfattas av er hemförsäkrings maskinskadeförsäkring.
Kontrollera med ert försäkringsbolag vad som gäller avseende självrisk, åldersavskrivning etc. Om ni efter samråd med ert bolag gjort en skadeanmälan - tag med uppgifter på skadenummer och kontakta sedan Assist för reparation eller framställan av skaderapport.

Reparation där kunden själv står för kostnaden.
Om produkten inte täcks av någon av ovanstående så får du som kund själv stå för reparationskostnaden. Vi tar emot i princip alla typer av hemelektronikprodukter och av de flesta fabrikat. Förutsättningen för att vi ska kunna reparera din produkt efter garantitiden är att det finns servicemanualer och tillgång till reservdelar. Kostnadsförslag lämnas på begäran, men smidigast är om vi kommer överens om ett kostnadstak - vi slipper då kontakta varandra så länge priset är under den överenskomna nivån. Om kostnadsförslaget avböjs debiteras en undersökningsavgift för den tid vi lagt ner och de ev. övriga omkostnader som vi har haft.