Vision

Vi skall vara det flexibla och kundorienterade serviceföretaget i branschen. Detta skall vi göra snabbare och mer kostnadseffektivt än någon annan på den marknad vi verkar. Vi vill ge våra kunder dvs leverantörer, återförsäljare, företag samt slutkunder i Sverige en heltäckande service så att deras verksamheter stöds.

Vi skall bättre än någon annan på marknaden ta hand om kunden på bästa sätt med en totallösning som avhjälper det uppkomna problemet till ett attraktivt pris. Genom ett nära och intensivt samarbete med våra kunder, skall vi utgöra det kompetenscentra som marknaden kräver för att vi skall vara ledande inom vår bransch.

Varje medarbetare i bolaget är en länk i kedjan som skall göra sitt yttersta för att överträffa kundens förväntningar på kvalitet, tid och information. Vi skall behandla alla produkter som vi själva skulle vilja att våra egna produkter skulle bli behandlade. Målet för bolaget är att få alla medarbetare att "vissla" när man går TILL arbetet på måndagen inte bara på fredagen när arbetet är slut. Vi skall alla alltid jobba för samma mål, nöjda kunder.